Fujifilm höjer priserna på film

I april höjer Fujifilm priserna på sitt sortiment av fotografisk film. De hänvisar till en lägre efterfrågan i kombination med ökade kostnader.
Prishöjningen gäller globalt för dia, svartvitt, negativ färgfilm samt engångskameror. Hur stor prisökningen blir för kunderna är upp till de enskilda inköpsställena.
Så här skriver Fujifilm i ett pressmeddelande: “Efterfrågan på filmprodukter minskar kontinuerligt. Kostnaderna för produktionen, såsom råvaror, olja och energi fortsätter att stiga, eller stannar på en hög nivå. Under sådana omständigheter, trots våra ansträngningar att hålla nere produktionskostnaden, kan inte Fujifilm absorbera dessa kostnader under produktionsprocessen utan tvingas till prisökningar.”
Någon som drabbas av detta?
Fotar du fortfarande med film?