Satan Takes a Holiday – Trädgårdsföreningen, Göteborg (2023-08-18)